ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ανακοίνωση για την πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Τρίπολης στην Πολεοδομική Ενότητα «Κολοκοτρώνη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Y.ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τρίπολη
Ταχ. Κώδ. : 22132
Πληροφορίες: Παρασκευοπουλου Μ.
Τηλ. : 2713610426
Τρίπολη 10-2-2023
Αριθ. πρωτ.4090

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 39600/06-02-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Τρίπολης στην Πολεοδομική Ενότητα «Κολοκοτρώνη».
Καλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες να προσέρχονται στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τ/Υ και Υ. Δόμησης του Δήμου (Λαγοπάτη 45, 3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 π.μ, για να λάβουν γνώση της εν λόγω Απόφασης, των Διαγραμμάτων και Πινάκων που τη συνοδεύουν και να υποβάλλουν τυχόν προσφυγές στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου δια του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου μόνο για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί με κυρωμένες και εν ισχύ Μεμονωμένες Πράξεις Εφαρμογής στην εν λόγω περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button