ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Απόφαση για νέες προτάσεις από τους λογιστικούς συλλόγους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σεπτεμβρίου 2022 στην Τρίπολη, και από αυτή προέκυψαν μεταξύ άλλων ορισμένες προτάσεις αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς για τους λογιστές-φοροτεχνικούς, την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων και την πιλοτική εφαρμογή πλατφορμών.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές αφορούν στα εξής:

1. Θεσμοθέτηση άδειας ασθενείας και άδειας εγκυμοσύνης για τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες. Προτείνεται η εξουσιοδότηση από κάθε πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στον ΑΦΜ του λογιστή , ούτως ώστε η Α.Α.Δ.Ε. να γνωρίζει ποια ΑΦΜ χρήζουν παράτασης σε περίπτωση ασθένειας/εγκυμοσύνης λογιστή.

2. Μη ύπαρξη δηλωτικών προθεσμιών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και μεταφορά της λήξης αυτών των προθεσμιών στις 15 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, οι αιτήσεις για κάθε μορφής κρατική παροχή και επιδότηση η οποία συνδέεται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του οικείου οικονομικού έτους να μετατίθεται η προθεσμία υποβολής τους μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων και όχι κατά τη διάρκεια αυτών.

3. Πιλοτική εφαρμογή των myDATA για τις χρήσεις 2021,2022,2023 χωρίς επιβολή προστίμων και αποσύνδεση συμπλήρωσης εντύπων Ε3 και ΦΠΑ μέχρι η πλατφόρμα να είναι πλήρως λειτουργική. Για τις εν λόγω χρήσεις να υποβάλλονται μόνο τα έσοδα και να χαρακτηρίζονται τα αντικριζόμενα έξοδα, ελλείψει οδηγιών για τις τακτοποιητικές εγγραφές και λόγω της συνεχιζόμενης υπολειτουργίας του esend.

4. Να θεσμοθετηθεί το ασυμβίβαστο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των Εταιριών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτών που είναι “πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης” με την άσκηση των επαγγελμάτων των Κ.Α.Δ. 69.20: Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών.

5. Πιλοτική εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ 2 για τις χρήσεις 2022-2023.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά των λογιστικών συλλόγων: ο Πρόεδρος του συλλόγου λογιστών Ναυπλίου-Ερμιονίδος Μπαστούνης Δημήτριος, από την Αργολίδα, ο Πρόεδρος του συλλόγου λογιστών Αρκαδίας Ασκούνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του συλλόγου λογιστών Κορινθίας Ντακοβάνος Ιωάννης, η Πρόεδρος του συλλόγου λογιστών Λακωνίας Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα, ο Πρόεδρος του συλλόγου λογιστών Μεσσηνίας Κουτσουμπός Κων/νος, καθώς και μέλη των Δ.Σ. των παρευρισκόμενων φορέων.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button