ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Β.Κυνουρίας: Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Πέτρου»

Υπεγράφη την Τρίτη 4 Ιουλίου, η σύμβαση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Πέτρου», μεταξύ του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη και του κ. Γιώργου Δήμα, ανάδοχο του έργου.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 53.462,83€ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στην Κοινότητα Αγίου Πέτρου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις θέσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός ορίων οικισμού της Κοινότητας. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν και προτάθηκαν από το Συμβούλιο της Κοινότητας. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του Δήμου μας. Με την αποπεράτωση, των ασφαλτοστρώσεων, αντιμετωπίζετε ένα εκτεταμένο πρόβλημα των Κοινοτήτων μας και βελτιώνετε η διέλευση πεζών και οχημάτων. Με συνέπεια και ευθύνη συνεχίζουμε τα έργα υποδομής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Related Articles

Back to top button