ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Δήμος Γορτυνίας | Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Μπαρούτσας

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης ορίζει τον Αντιδήμαρχο Γορτυνίας κ. Νεκτάριο Μπαρούτσα του Παναγιώτη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 09.01.2023 έως 31.12.2023.
Ορίζει επίσης τους Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου και Δημήτριο Μπόρα του Νικολάου ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 09.01.2023 έως 31.12.2023.

kalimera-arkadia

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button