ΑΡΚΑΔΙΑ

Δήμος Τρίπολης | 32 προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 2 μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα προκύψουν από τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος, κατά το χρονικό διάστημα από το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου έως το 2ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2023, ως εξής:
 Ενός (1) αρχηγού (συντονιστή), απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
 Πέντε (5) γυμναστών πτυχιούχων σχολών Φυσικής Αγωγής ή Φοιτητών των ανωτέρω σχολών. Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη.
 Δώδεκα (12) ομαδαρχών , αποφοίτων τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου.
 Ενός (1) Κοινωνικού Επιστήμονα Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ( υπευθύνου για την προσαρμογή των κατασκηνωτών και για θέματα του γνωστικού και επιστημονικού περιβάλλοντος)
 Ενός (1) γιατρού και ελλείψει αυτού ενός (1) νοσηλευτή.
 Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού ενός (1) βοηθού νοσηλευτή.
 Ενός (1) μάγειρα.
 Έξι (6) τραπεζοκόμων.
 Δύο (2) καθαριστών/καθαριστριών.
 Ενός (1) φύλακα.
 Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ ( άρθρο 169 ν.3584/2007).

Related Articles

Back to top button