ΑΡΚΑΔΙΑ

Διακήρυξη ακόμη μιας ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο του Άστρους

Με ακόμη μία σημαντική διακήρυξη έργου συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Β΄ Εθνοσυνέλευσης από οικία Ευθυμίου έως Γυμνάσιο» με προϋπολογισμό 338.709,68€ ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Το έργο αφορά τις επεμβάσεις για την αναβάθμιση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει το τμήμα της πλατείας που ξεκινά από την οδό Εθνοσυνέλευσης και καταλήγει στην είσοδο Γυμνασίου Σχολείου.

Η πρόταση επέμβασης αφορά τη χωροθέτηση σημείων στάθμευσης Ι.Χ., τη διαμόρφωση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων για την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις στάθμευσης, τη δημιουργία πεζοδρομίων, περιοχών πλακοστρώσεων, φυτεύσεων και χώρων στάσης των περιπατητών με χρήση ψυχρών υλικών και τον απαραίτητο ηλεκτροφωτισμό σύμφωνα με την Η/Μ Μελέτη. Επίσης οδική σήμανση ασφαλείας και απαραίτητες διαγραμμίσεις και διαβάσεις σύμφωνα με τη Μελέτη Οδοποιίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε την υλοποίηση έργων με την διακήρυξη ακόμη μιας ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο του Άστρους. Η ανάπλαση αφορά το τμήμα από την οδό Εθνοσυνέλευσης έως και την είσοδο του σχολικού συγκροτήματος γυμνασίου Άστρους. Παράλληλα εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση του έργου για την ολοκλήρωση ανάπλασης του υπόλοιπου τμήματος έως την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους με το ποσό των 477.000,00€. Επιπλέον υλοποιείται μελέτη για την ήπια ανάπλαση του ιστορικού χώρου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Στόχος μας είναι να αναβαθμιστεί ενώ παράλληλα θα καταστεί λειτουργικό το σύνολο της έκτασης που οδηγεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους. Με τις ήπιες παρεμβάσεις θα αναδειχθεί η ομορφιά του τοπίου δίνοντας νέα πνοή στην περιοχή και θα προσελκύσει τόσο τους ξένους επισκέπτες όσο και τους δημότες. Βήμα βήμα προχωράμε στην υλοποίηση του στόχου μας που αφορά στην συνολική ανάπλαση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου του Άστρους».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button