ΑΡΚΑΔΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες»

Με μια ακόμη διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας που αφορά το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Πρόκειται για εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων δημοτικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Κοινότητες Ωριάς, Νέας Χώρας, Ελάτου, Καράτουλας και Περδικόβρυσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Όλες οι θέσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες, βρίσκονται εντός ορίων οικισμού. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν και προτάθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών προχωράμε σε σημαντικές εργασίες αποκατάστασης των δημοτικών δρόμων που κύριο σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των κατοίκων για την άμεση πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής ώστε να βελτιώνετε η καθημερινότητα των δημοτών μας».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button