ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη του έργου «Αποκατάσταση κεντρικού δρόμου στα Άνω Δολιανά»

Με ακόμη μία διακήρυξη έργου συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο:
«Αποκατάσταση κεντρικού δρόμου στα Άνω Δολιανά» προϋπολογισμού 57.800,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 10η Μαρτίου
2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην αποκατάσταση των υπαρχόντων σταμπωτών δαπέδων, δημοτικής οδού, που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμού της Κοινότητα Άνω Δολιανών, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές με την πάροδο του χρόνου. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν στο εύρος των υφιστάμενων σταμπωτών δαπέδων. Η αποκατάσταση των σταμπωτών δαπέδων θα γίνει σύμφωνα με την υφιστάμενη μορφή. Οι δύο θέσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης, υποδείχθηκαν και προτάθηκαν από το Συμβούλιο της Κοινότητας.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με το εν λόγω έργο συνεχίζουμε την υλοποίηση του προγράμματός μας. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δρόμου καθώς και της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Συνεχίζουμε με δράσεις οι οποίες βελτιώνουν την εικόνα του Δήμου μας και ενισχύουν την ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button