ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διεκδίκηση αναδρομικών για τα παγωμένα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Επιστροφή των παγωμένων μισθολογικών κλιμακίων των ετών 2016-2017 εξετάζει το ΣτΕ σε Πιλοτική Δίκη. Με αγωγές πριν την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, διεκδικούν τα αναδρομικά τους οι υπάλληλοι του Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Με απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου παραπέμφθηκε στο ΣτΕ με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης, το ζήτημα της απώλειας των «παγωμένων» Μισθολογικών Κλιμακίων των ετών 2016-2017 των δημοσίων υπαλλήλων. Στην απόφαση αυτή αναφύονται σημαντικοί λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί ανισότητεςμε προφανή την ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το οικονομικό όφελος από το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων των ετών 2016 – 2017, μεταφράζεται σε αναδρομικές αυξήσεις αποδοχών επί των βασικών μισθών, που θα προκύψουν από την αυτόματη προαγωγή στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο που θα έπρεπε κανονικά να κατέχει ο κάθε υπάλληλος, αλλά δεν προήχθη λόγω του «παγώματος». Για το σημαντικό αυτό θέμα μάλιστα, στα τέλη του 2022, υπήρξαν ενημερώσεις από συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά και σχετική νομική γνωμοδότηση με υπόδειγμα Αιτήσεως για τη διακοπή παραγραφής, ενέργεια όμως που από μόνη της δε κατοχυρώνει, διότι σύμφωνα με τη νομολογία των τελευταίων ετών οι αποφάσεις του ΣτΕ δενκαλύπτουν όσουςδεν προσέφυγαν, ακόμη και αν είχαν διακόψει την παραγραφή. Επομένως αυτό που απαιτείται ΑΜΕΣΑ, είναι η κατάθεση Αγωγής ΠΡΙΝ την έκδοση απόφασης επί της διεξαχθείσας πιλοτικής δίκης του ΣτΕ.

Related Articles

Back to top button