ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Διορθώσεις ονομασίας οδών στην Τρίπολη

ο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ομόφωνα αποφάσισε τη διόρθωση της ονομασίας της οδού που είναι κάθετη στην οδό Οπλ. Κολλιού Μπακόπουλου (Ο.Τ. 604-606) έως την οδό Αγίας Λαύρας (Ο.Τ. 608-609), σε οδό «ΣΠΗΛΙΑΔΗ Ν.» και τη διόρθωση στην ονομασία οδών ώστε η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 565-566 και 564-567, κάθετη επί των οδών Λικομήδη και Δευκαλίωνος να είναι η οδός «ΑΡΚΑΔΙΟΠΟΛΙΤΗ», ενώ η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 554-622Β-522Β και 565-566- 568, κάθετη επί των οδών Λικομήδη και Ησιόδου, θα είναι η οδός «ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ».

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβούλιου την ακόλουθη εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης:
Σχετ. : 1) Η με αριθμό 499/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης
2) Η με αριθμό 28149/14-10-2021 αίτηση του κ. Αντωνάκου Λάμπρου
3) Η με αριθμό 23128/05-08-2022 αίτηση της κας Τζανή Ειρήνης

Σας αποστέλλουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τη λήψη
Απόφασής σας σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3463/06, ΦΕΚ. 114/Α’/08-06-2006: Κύρωση

του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και της Εγκυκλίου (6) του Υπουργείου
Εσωτερικών (Α.Π. 8257/03-02-2020), σχετικά με τη διόρθωση της ονομασίας της οδού
που είναι κάθετη στην οδό Οπλ. Κολλιού Μπακόπουλου (Ο.Τ. 604-606) έως την οδό
Αγίας Λαύρας (Ο.Τ. 608-609). Η συγκεκριμένη οδός λανθασμένα θεωρήθηκε ανώνυμος
(ΑΝΩΝΥΜΗ 21) και της δόθηκε το όνομα «ΜΟΝΗΣ ΧΩΡΑΣ» με την με αριθμό 499/2018
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης, ενώ ήδη ονομαζόταν
«ΣΠΗΛΙΑΔΗ Ν.» σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας μας. Επίσης, κατόπιν αυτοψίας
διαπιστώθηκε ότι στην εν λόγω οδό υπάρχει πινακίδα τοποθετημένη από το Δήμο με το
όνομα «ΣΠΗΛΙΑΔΗ Ν.».

Επιπροσθέτως, η οδός «ΑΡΚΑΔΙΟΠΟΛΙΤΗ», λανθασμένα αναφέρεται ως η
ονομασία της οδού «μεταξύ των Ο.Τ. 554-622Β-522Β και 565-566-568 μεταξύ των οδών
Λικομήδη και Ησιόδου», στην με αριθμό 499/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τρίπολης, ενώ θα έπρεπε να είναι η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 565-566 και 564-
567, κάθετη επί των οδών Λικομήδη και Δευκαλίωνος. Δηλαδή, η ονομασία της οδού
«Αρκαδιοπολίτη» προϋπήρχε. Επομένως, η ανώνυμη οδός 8 που αναφέρεται έως
Νικομήδειας στην εν λόγω Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι η «Αρκαδιοπολίτη» και η
οδός μεταξύ των Ο.Τ. 554-622Β-522Β και 565-566-568 που είναι κάθετη επί των οδών
Λικομήδη και Ησιόδου, είναι η «ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ». Κατόπιν αυτοψίας που
πραγματοποιήθηκε από μηχανικό της Υπηρεσίας μας στις εν λόγω οδούς, διαπιστώθηκε η
ύπαρξη πινακίδας με το όνομα της οδού Αρκαδιοπολίτη, που είχε τοποθετηθεί από τα
συνεργεία του Δήμου πολλά χρόνια πριν και επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Σας παρακαλούμε
για την διόρθωση της ονομασίας των παραπάνω οδών, καθώς έχουν προκύψει
προβλήματα στους κατοίκους των προαναφερθέντων οδών.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button