ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δωρεά ενός ακινήτου από τον κ. Παναγιώτη Σούρσο του Κωνσταντίνου

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θέλει να εκφράσει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον  κ. Σούρσο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου για την αξιέπαινη και εξαιρετικά τιμητική απόφασή του, να δωρίσει στον Δήμο και την Κοινότητα Πραστού οικόπεδο της ιδιοκτησίας του εις μνήμην του πατρός του.

Πρόκειται για ένα ακίνητο εντός των εδαφικών ορίων του οικισμού της Κοινότητας Πραστού, παραπλεύρως του σημερινού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Ο δωρητής εξέφρασε, την πρόθεσή του το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του χώρου στάθμευσης ή σε κάθε περίπτωση να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο από την Κοινότητα Πραστού και τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Ενέργειες τέτοιες, κοινωνικής ευαισθησίας για όφελος του δημοσίου συμφέροντος σπανίζουν στις ημέρες μας και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Αποδεικνύεται από την πράξη αυτή, ότι οι αξίες της κοινωνικής συνείδησης και προσφοράς είναι ακόμα ζωντανές και μας ενδυναμώνουν.

Related Articles

Back to top button