ΑΡΚΑΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας μπαίνει στη νέα εποχή διασφαλίζοντας προσβάσιμους δρόμους, προσβάσιμους κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια. Ξεκινά σήμερα την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας με ορίζοντα ολοκλήρωσης σε 6 μήνες. Πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, πλατείες, δημόσια και δημοτικά κτίρια θα εξεταστούν προκειμένου να είναι ασφαλή και ελκυστικά για όλες και όλους.

Πριν μήνες ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, A’ Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 240.3.1/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ).

Με το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) θα εντοπίσουμε ελλείψεις και εμπόδια στο βασικό δίκτυο των δρόμων των οικισμών με έμφαση στο δίκτυο πεζών, σε κοινόχρηστους χώρους και σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και θα προσδιορίσουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για να αποκαταστήσουμε την προσβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας και άτομα με αναπηρία.

Σας καλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο το οποίο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα στον καθένα από εμάς να συμβάλει στην βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ3F-IEJIK_qSN6EPT51q918kwqKpjoM0koLy38DjXiS7Wag/viewform

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώνοντας την εκπόνηση του ΣΑΠ, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο μας έχοντας στην κατοχή του ένα εγκεκριμένο σχέδιο να διεκδικήσει μελλοντικές χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών μελετών προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημιουργία του δικτύου προσβασιμότητας. Στόχος μας να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην «αρχή της προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις».

Related Articles

Back to top button