ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ενημέρωση για την χορήγηση/ανανέωση της κάρτας μονίμου κάτοικου εντός της ελεγχόμενης στάθμευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην έκδοση / ανανέωση και χορήγηση της προβλεπόμενης ετήσιας κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου του έτους 2024, παρακαλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι που κατοικούν εντός της ζώνης Σ.Ε.Σ όπως προσκομίσουν στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Ε1 του τελευταίου έτους, όπου αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία.
  • Για προστατευόμενο μέλος: Ε1 των γονέων του τελευταίου οικονομικού έτους (κατατεθειμένο), στο οποίο δηλώνεται το προστατευόμενο μέλος.
  • Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης: το Ε1 συνοδεύει Μεταβολή Στοιχείων από Δ.Ο.Υ.
  • Σε περίπτωση φιλοξενίας: Ε1 τόσο του διαμένοντα στην εν λόγω οικία, όσο και του φιλοξενούμενου.
  1. Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μισθωμένης οικίας) ή αντίγραφο αυτού, όπως έχει αναρτηθεί στην ΑΑΔΕ.
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος (σε περίπτωση LEASING ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης το απαιτούμενο δικαιολογητικό έγγραφο).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος μονίμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας και μόνιμης κατοικίας του και ότι ο αιτών δε διαθέτει άλλη ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης εντός ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Ζώνη του Σ.Ε.Σ.
  4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία (Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω κάρτα θα χορηγηθεί ΑΤΕΛΩΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Related Articles

Back to top button