ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Επεμβάσεις βελτίωσης οδών αστικού δικτύου

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.860.000,00 €.

Διαβάστε τα σχετικά, ΕΔΩ.

Related Articles

Back to top button