ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών Ύδρευσης

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι πλέον είναι εφικτή η επιλογή της
ηλεκτρονικής αποστολής των λογαριασμών Ύδρευσης με ταυτόχρονη επιβράβευση
των καταναλωτών που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αρκεί μόνο ένα αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyabkin@gmail.com .

Επισυνάπτεται η φόρμα αίτησης την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού
συμπληρώσουν, να αποστείλουν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι ο καταναλωτής που θα επιλέξει την συγκεκριμένη υπηρεσία θα
επωφεληθεί έκπτωσης 0,50ευρώ για κάθε λογαριασμό, ως επιβράβευση για την
επιλογή του.

Τα οφέλη από την χρήση της ηλεκτρονικής αποστολής ειδοποιητηρίων είναι
πολλαπλά, καθώς με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου, ταχύτητα
εξυπηρέτησης, περιορισμός λαθών και απώλειας ειδοποιητηρίων, μείωση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από περιορισμό της χρήση χαρτιού, καθώς και
αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γι’ αυτό και πιστεύουμε στη θερμή ανταπόκριση σας.

Related Articles

Back to top button