ΑΡΚΑΔΙΑΕΛΛΑΔΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ημερίδα από την ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Τρίπολη – Ποια θέματα θα αναπτυχθούν

Η εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουλίου, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης

ημαντικές αλλαγές συντελούνται, τα τελευταία χρόνια, στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες σχετίζονται με το νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν. Ταυτόχρονα σημαντικές θεσμικές μεταβολές επηρεάζουν την οικονομική λειτουργία, όπως (α) θεσμικό πλαίσιο και εισαγωγή νέων διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες – υπηρεσίες – έργα) με τον Ν. 4412/2016, (β) «Δημόσιο Λογιστικό» (Ν. 4270/2014), (γ) Π/Δ 80/2016, (δ) Ν.4555/18, (ε) Ν.4623/2019, Ν.4625/2019, Ν.4635/2019, καθώς επίσης και πληθώρα νομοθετημάτων για τις καθημερινές διαδικασίες των Δήμων.

Παράλληλα, οι έλεγχοι από την Κεντρική Διοίκηση και τους θεσμικούς της φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών) παίρνουν νέα πολύμορφα χαρακτηριστικά όπως: ένταση των ελέγχων και επί των εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υποβολή στοιχείων στο ΓΛΚ μέσω του ΥΠΕΣ, το «Παρατηρητήριο» και η διενέργεια στοχοθεσίας κλπ. διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην καθημερινότητα των λειτουργιών.

Οι υπηρεσίες, πολλές φορές «αποδεκατισμένες» από την έξοδο προσωπικού στην συνταξιοδότηση, την εφεδρεία και τη διαθεσιμότητα, αδυνατούν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, ενώ έρχονται στην επιφάνεια και εκφράζονται έντονα αδυναμίες δεκαετιών στην οικονομική λειτουργία των Δήμων.

Απέναντι στα παραπάνω προβλήματα και για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται σημαντικές τομές στη δομή, τη λειτουργία και στις ακολουθούμενες διαδικασίες της λειτουργίας της υπηρεσιακής δομής που έχει αναλάβει την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων, ενώ η συστηματική επιμόρφωση των στελεχών αποτελεί ειδικό άξονα ενεργειών προς την παραπάνω κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΔ Πελοποννήσου πραγματοποιεί εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα, την Παρασκευή 7 Ιουλίου, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, με ωφελούμενες τις υπηρεσίες και τις διοικήσεις των Δήμων – μελών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, γύρω από σημαντικές θεματικές όπως: 1) Δημόσιες Συμβάσεις, 2) Ευρήματα Δημοσιονομικών Ελέγχων, 3) Π.Δ.54/2018, 4) Στρατηγικός Σχεδιασμός για Έξυπνες, Βιώσιμες & Ανθεκτικές Πόλεις 5) Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Δήμους κ.α.

Related Articles

Back to top button