ΑΡΚΑΔΙΑΕΛΛΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣΥΛΛΟΓΟΙ

Κλείνουν τα λογιστικά γραφεία για 12 ημέρες στην Αρκαδία!

Κλείσιμο των λογιστικών γραφείων από 7 έως και 18 Αυγούστου 2023

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ αποφασίστηκε η θερινή ανάπαυση από την Δευτέρα
07 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023.
Η απόφαση αυτή, η οποία έχει απαιτηθεί επανειλημμένα να νομοθετηθεί πολλά
χρόνια από το Κράτος, κρίνεται απαραίτητα κρίσιμη και αναγκαία για τους λογιστές
και τους εργαζόμενους των λογιστικών γραφείων λόγω του τεράστιου σωρευμένου
όγκου εργασίας, των αμέτρητων εργατοωρών και των ασφυκτικών χρονικών
περιθωρίων.
Τις ημέρες αυτές δεν θα εκτελείται καμία απολύτως εργασία από τους
συναδέλφους πέραν ιδιαίτερα εξαιρετικών περιπτώσεων (προσλήψεις, απολύσεις,
προγράμματα εργασίας κλπ). Γι’ αυτό προτείνεται στους πελάτες των λογιστικών
γραφείων να κλείσουν τυχόν εκκρεμότητες τους ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο
πρόβλημα.
Τέλος ζητάμε από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής μας (Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α, Σ.ΕΠ.Ε.
κ.λπ.) να επιδείξουν κατανόηση και υπομονή σε όποια τυχόν καθυστέρηση
προκύψει σε πιθανά αιτήματα διεκπεραίωσης ή ελέγχων.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Το ΔΣ του Συλλόγου,
Πρόεδρος : Ασκούνης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος : Τσαγκαρέλης Αντώνιος
Γραμματέας : Βουτυρίτσα Ελένη
Ταμίας : Ζάβος Δημήτριος
Μέλος : Μαυρόγιαννης Γεώργιος

kalimera-arkadia.gr

Related Articles

Back to top button