Α.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΑΡΚΑΔΙΑΕΛΛΑΔΑΕΛΛΗ...ΝΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΛΕΩΝΙΔΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κυνουρία: Στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση της πλατείας Μελιγούς

Κυνουρία: Στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση της πλατείας Μελιγούς

Με απόφαση του αντιπροέδρου του δ.σ. του Πράσινου Ταμείου, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Μελιγούς Κυνουρίας.

Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας ” αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου ”.

Ο προυπολογισμός της χρηματοδότησης είναι στις 198.000 ευρώ.

Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 330.000 ευρώ.

Θα γίνει μία πλατεία, φιλική προς το περιβάλλον, ένας χώρος αναψυχής.

Την είδηση γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης.

Related Articles

Back to top button