ΑΘΛΗΤΙΚΑΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Λύθηκε το πρόβλημα με τα καλώδια της ΔΕΗ στο Δημοτικό γήπεδο Φιλικών ”Αναστάσιος Μουκάκης”

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των συνεργείων της ΔΕΗ για την παράκαμψη των συρμάτων ρεύματος μέσης τάσης, που μέχρι σήμερα διέρχονταν πάνω από τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού γηπέδου «Αναστάσιος Μουκάκης».
Μετά από συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να ξεπεραστούν και τα γραφειοκρατικά ζητήματα, κατέστησαν δυνατές οι ενέργειες που απαιτούνταν για την αλλαγή κατεύθυνσης του δικτύου μέσης τάσης της ΔΕΗ, περιμετρικά και όχι πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.
Ο Δήμος Τρίπολης θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτιώνοντας, όπου απαιτείται, τη λειτουργικότητα αλλά και την ασφάλειά τους.

Related Articles

Back to top button