ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη: Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

Δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, στη δράση: “Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ», του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η δράση – η συνολική δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 90.000.000 ευρώ – θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” 2021-2027, στην Προτεραιότητα 2 “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας”.

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ και πληρούν τα αναφερόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 18.000 έως 30.000 ευρώ.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης, ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Οιχαλίας), η δημόσια επιχορήγηση, δύναται να ανέλθει έως 60% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στο ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), έχει οριστεί η επόμενη Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, από τις 12 το μεσημέρι.

ertnews.gr

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button