ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Μετά από 14 χρόνια, απογράφονται και μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία από Δήμο σε ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας. 

Περιουσία ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Απογραφή και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 

από Δήμο σε ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας 

Συμφώνα με το άρθρο 9 τον Ν. 1069/1980 για  να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων από το Δήμο στην ΔΕΥΑ, είναι απαραίτητη η απογραφή της περιουσίας, έγκριση της από το ΔΣ της ΔΕΥΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία η μεταγραφή της έκθεσης απογραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Από τη σύσταση της ΔΕΥΑΒΚ, έτος 2009 (ΦΕΚ 711/16-04-2009, τεύχος Β΄), δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων από το Δήμο στη ΔΕΥΑΒΚ, πέρα από τη αποστολή στην υπηρεσία μιας συνοπτικής, ατελούς και μη εκμεταλλεύσιμης κατάστασης αποσβέσεων παγίων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ως αποτέλεσμα, η ΔΕΥΑ δεν κατείχε από πλευράς εμπράγματου δικαίου ακίνητα, ώστε να μπορεί να τα δηλώσει στο Ε9, ενώ υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία που δεν εγγράφηκαν εγκαίρως στο Κτηματολόγιο, όπως στις Κοινότητες Άστρους και Παραλίου Άστρους, όπου πλέον έχουν οριστικοποιηθεί οι Κτηματολογικοί Χάρτες από το έτος 2018. Επιπλέον, μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων δεν επέτρεπε την σωστή αποτίμηση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης και τον καθορισμό του ενεργητικού και παθητικού της.

Προς αντιμετώπιση της δυσμενούς αυτής κατάστασης, η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας εκκίνησε την διαδικασία πιστοποίησης και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων με την ανάθεση της υπηρεσίας αυτής σε ορκωτούς λογιστές. Ταυτόχρονα, εκκίνησε την διαδικασία καταγραφής, αποτύπωσης ακινήτων, συγκέντρωσης τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποίησης περιουσιακών στοιχείων μέσω ένορκων βεβαιώσεων σε 21 Κοινότητες του Δήμου, με σκοπό την έγκαιρη εγγραφή τους στο Κτηματολόγιο, κάτι που ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Σήμερα η ΔΕΥΑΒΚ, μετά από τουλάχιστον 2 χρόνιας εντατικής προσπάθειας και συνεργασίας με δικηγόρους, συμβολαιογράφο, τοπογράφο μηχανικό, πολίτες και Προέδρους Κοινοτήτων κατόρθωσε για πρώτη φορά:

  • Nα ολοκληρώσει την απογραφή των περιουσιακών της στοιχείων στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου.
  • Να εγγράψει στο κτηματολόγιο το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε 21 Κοινότητες του Δήμου, διασφαλίζοντας την νόμιμη κατοχή τους.
  • Να διορθώσει την οικονομική θέση της επιχείρησης, με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που περιλαμβάνει 230 εγγραφές.

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Related Articles

Back to top button