ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παράταση της ημερομηνίας λήξης πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω
καθυστερήσεων στην αποστολή, ενημερώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία
λήξης της πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΚ έως και το
τέλος του Μαρτίου 2024 (29-03-2024).
Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, επανέρχονται αυτόματα οι
νόμιμες προσαυξήσεις.
Σημειώνεται ότι η παράταση αφορά μόνον τους τρέχοντες λογαριασμούς
(Β εξάμηνο έτους 2023 για τις ορεινές κοινότητες-οικισμούς) και όχι οφειλές
από προηγούμενες χρονικές περιόδους, για τις οποίες επιβάλλονται οι νόμιμες
προσαυξήσεις.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ
ημ/νία: 29-02-2024,

Related Articles

Back to top button