ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Περιφέρεια | Διακήρυξη για την ανέγερση Γηροκομείου στη Μεγαλόπολη

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», προϋπολογισμού 4.685.000,00 €.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Μ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_VR2_22PROC011108457

3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΦΗ-2022_signed

4_ E.Σ.Υ._Μ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ -VR1_signed

5_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΦΗ_2022_signed

6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΦΗ_2022_signed

7_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΦΗ_2022_signed

8_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΜ_ΜΦΗ 2022_signed

8_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚ_ΜΦΗ 2022_signed

ΣΑΥΜΦΗ_2022_signed

Φ.Α.Υ.ΜΦΗ_2022_signed

espd-request-v2_ΜΦΗ ΓΗΡ_ ΜΕΓ_signed

ΟικονομικήπροσφοράΈργου_αρ___170822_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΜ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΨ0ΦΓ7Λ1-41Α

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button