ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (25/4/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 25 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043//2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. «Απευθείας εκμίσθωση ή όχι του δημοτικού ακινήτου: “Πλατεία του οικ. Άνω Δαβιάς” της Κοινότητας Τσελεπάκου, την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 για την πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης επ’ αφορμής της εορτής της Πρωτομαγιάς».
 2. Έκδοση απόφασης διακοπής της κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης Τρίπολης πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» (Ανάδοχος Έργου: HENGAS Α.Ε).
 3. Μετονομασία της οδού «Δολιανών» σε οδό «Όθωνα Τσαμπλάκου»
 4. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας
 5. Έγκριση διέλευσης του 5ου Αγώνα Δρόμου Ειρήνης «Γρηγόρης Λαμπράκης»
 1. Μεταστέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Τρίπολης»
 2. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022.
 3. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης»
 4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού: 300.000,00 €.
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης», συμβατικού προϋπολογισμού 925.088,67€, αναδόχου: ”Π.ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. -ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.’.
 6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 13. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων
 14. Επιστροφή δημοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 15. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
 16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 17. Αντικατάσταση υπολόγου διαχειριστή λογαριασμού ειδικού σκοπού που αφορά την κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Δόριζας.

23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

24.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

25.Αλλαγή χρηματοδότησης για κάλυψη δαπάνης της δράσης: «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

26.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

27.Έγκριση διέλευσης του Αγώνα Δρόμου Λιμποβίσι – Πηλαλίστρα – Πιάνα – Χρυσοβίτσι

28. Διόρθωση ονομασίας οδού

29.Λήψη απόφασης για τη λειτουργία SUMMER CAMP μετά το πέρας λειτουργίας του ωραρίου του 1ου και 2ου ΚΔΑΠ του Δήμου Τρίπολης΄

30.Επέκταση ωραρίου εργασίας δύο (2) εργαζομένων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμου Τρίπολης

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related Articles

Back to top button