ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (24/5/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 24 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Επέκταση ωραρίου εργασίας δύο εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρίπολης.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης» με κωδικό ΟΠΣ5204000 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για παιδικές χαρές στις Δ.Ε. Τεγέας (ΤΚ Κερασίτσας και Ριζών), Σκυρίτιδας (ΤΚ Κολλινών), Βαλτετσίου (ΤΚ Ασέας)» με κωδικό ΟΠΣΑ 0011038641 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 4. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη (τοποθέτηση) τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφενείο – Εμπόριο Ειδών Παντοπωλείου» ιδιοκτησίας του κ. Πετρόπουλου Αθανάσιου που βρίσκεται εντός οικισμού της Κ. Λίμνης της ΔΕ Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.
 5. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδων) και καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, εντός διοικητικών ορίων του οικισμού Μανθυρέας Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης.
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 8. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.
 9. Διαγραφή ποσού.
 10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 11. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 12. Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Σταδίου, για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 0757 της Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
 13. Μίσθωση ακινήτου στην Τρίπολη, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.
 14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ».
 15. Κανονισμός καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας.
 16. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδων) και καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, εντός των διοικητικών ορίων του οικισμού Δόριζα Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης.
 17. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε περιοχή στην επέκταση Σταδίου (εντός σχεδίου Τρίπολης) και συγκεκριμένα σε οδούς κάθετες στις οδούς Γεωργίου Παρασκευόπουλου και Ευκλείδου.
 18. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τροποποίηση υφιστάμενης σήμανσης που αφορά τη στάθμευση των οχημάτων σε τμήμα της οδού Παπαναστασίου (από οδό Παπαρηγοπούλου ως οδό Ακαδημίας) εντός Σχεδίου πόλης Τρίπολης και επανακαθορισμός της επιτρεπόμενης στάθμευσης στην ίδια οδό.
 19. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τροποποίηση υφιστάμενης σήμανσης που αφορά τη στάθμευση των οχημάτων σε τμήμα της οδού Πλαπούτα (από οδό Νικηταρά ως οδό Θεοκλήτου) εντός Σχεδίου πόλης Τρίπολης και επανακαθορισμός της επιτρεπόμενης στάθμευσης στην ίδια οδό.
 20. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφενείο – Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας της κας. Stan Elena-Viorica του Vasile που βρίσκεται επί της οδού Μεταμορφώσεως 3 στην Τρίπολη.
 21. Παράταση προθεσμίας έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ.
 22. Έγκριση παραχώρησης των χώρων διεξαγωγής και διέλευσης των αγώνων δρόμου στο πλαίσιο του «SKIRITIDARUN 2023».
 23. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related Articles

Back to top button