ΑΡΚΑΔΙΑΕΛΛΑΔΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σίτιση για επιπλέον 420 φοιτητές και φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι ξεκίνησε η σίτιση 420 επιπλέον
επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών, που πληρούσαν μεν τα κριτήρια για το δικαίωμα
δωρεάν σίτισης αλλά η χρηματοδότηση του ιδρύματος δεν επαρκούσε για την κάλυψή τους.
Η επιπρόσθετη δαπάνη καλύπτεται από τα ταμειακά υπόλοιπα του ιδρύματος, ύστερα από
τις ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Παιδείας και την
έγκριση του σχετικού αιτήματος.
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των φοιτητών/τριών που πληρούν
τα κριτήρια δωρεάν σίτισης κάνοντας πράξη το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου για τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας.

Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Related Articles

Back to top button