ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Συμμετοχή του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας στην επιμορφωτική ημερίδα του ΦΟΔΣΑ

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, συμμετείχε στην επιμορφωτική
ημερίδα που διοργάνωσε ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου με τίτλο: «Κυκλική Οικονομία και διαχείριση απορριμμάτων στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου», την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.
Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελεχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και λοιπών φορέων εμπλεκόμενων στη διαχείριση
απορριμμάτων, σχετικά με το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.
Παρουσιάστηκε το υφιστάμενο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο, καθώς και οι
εξελίξεις στο προσεχές μέλλον σε αυτόν τον τομέα, παράλληλα με την παρουσίαση
διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, εξοπλισμού και λογισμικού.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος μας
προχωρά στην δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – ΣΜΑ σε τμήμα
του χώρου όπου γινόταν η προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η κατασκευή του ΣΜΑ, στον Δήμο μας, είναι στην πρώτη φάση όπου θα
κατασκευαστούν οι πρώτοι 7 ΣΜΑ μέσω ΦΟΔΣΑ. Η χρηματοδότησή τους έχει ήδη
εγκριθεί και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διακήρυξη για την κατασκευή
τους. Παράλληλα εκπονούνται οι μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου και μονάδας
κομποστοποίησης στον υπόλοιπο χώρο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
Τέλος σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ θα τοποθετηθεί δίκτυο γωνιών ανταποδοτικής
ανακύκλωσης το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού,
τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων που παράγονται στους χώρους
ευθύνης του Δήμου. Δυστυχώς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με όλα αυτά που
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος στο θέμα της
διαχείρισης απορριμμάτων και όλοι μας πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να
προλάβουμε τις εξελίξεις».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button