ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΥΓΕΙΑ

Συνάντηση για το πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης «Κανένας Μόνος στην Πανδημία»

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Κέντρου Ημέρας «Αμάλθεια», με εκπροσώπους των φορέων του Δήμου Τρίπολης. Ανάμεσα στους φορείς του Δήμου Τρίπολης που παρευρέθηκαν στη συνάντηση ήταν το Κέντρο Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα, η Κοινωνική Υπηρεσία, το Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Δήμου Τρίπολης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε περιγραφή του Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης «Κανένας Μόνος στην Πανδημία», από τους κο. Καμπισιούλη Παναγιώτη– ψυχολόγο και κο. Μουρλούκο Ηλία – Κοινωνιολόγο. Το Πρόγραμμα, υλοποιείται από το Κέντρο Ημέρας «Αμάλθεια», στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 (long COVID – effect) στην Ψυχική Υγεία», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κατ’ οίκον βοήθεια στο γενικό πληθυσμό, στους νομούς της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Αργολίδας.  Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες μέσω συμβουλευτικής από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε θέμα που αφορά την ψυχική υγεία, ξεπερνώντας γεωγραφικές ή άλλου είδους αδυναμίες. Δίνεται έμφαση στις μακροπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας (long COVID-19 effect) στην ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού, με ιδιαίτερη μέριμνα για την υποστήριξη ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα ΑμεΑ και τα άτομα από ευάλωτες ομάδες, το προσωπικό των νοσοκομείων, τους ανέργους, τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα (ψυχικές διαταραχές) και χρόνιες παθήσεις (όπως διαβητικοί, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.ά.) και τις οικογένειές τους καθώς και τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή (υγειονομικό προσωπικό, μέλη ΕΚΑΒ, οδηγοί ΜΜM, κλπ).

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε ο σκοπός και το πλαίσιο λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) «Θέτις» & «Φαίδων», συνολικής δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14)  ατόμων, που λειτουργούν από την Α.μ.Κ.Ε «Αμάλθεια» στην πόλη της Τρίπολης. Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, διαμένουν πρόσωπα με νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ), τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν και κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές και δε μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Οι  Σ.Υ.Δ. εξυπηρετούν το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύουν παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των ήδη κεκτημένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα, ενεργά και ανεξάρτητα στο κοινωνικό περιβάλλον. Η λειτουργία των Σ.Υ.Δ., χρηματοδοτείται από το Ε.Π. του ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» Άξονας Προτεραιότητας: 2 Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ύστερα από την παρουσίαση του σκοπού και των δράσεων των προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος, για να διερευνηθεί το πλαίσιο συνεργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλοι οι φορείς, επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας και ζωηρό ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα στο πλαίσιο της δικής τους λειτουργίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας. Τέλος, μοιράστηκε έντυπο υλικό, ενώ πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση για τους τρόπους παραπομπής στο πρόγραμμα.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button