ΑΡΚΑΔΙΑΛΕΩΝΙΔΙΟ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με την παρούσα προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 29/2022 δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  • 1ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την μείωση του ΚΑ Εξόδων 15-7336.006 με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (7.000,00)€ και την δημιουργία νέου ισόποσου ΚΑ Εξόδων 15-7135.017 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση έγχρωμου τάπητα αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης Κοινότητας Τυρού».
  • 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την μείωση του ΚΑ Εξόδων 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των (1.500,00)€ και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 30-7132.002 με τίτλο «Προμήθεια μίνι σκαφέα και υδραυλικής σφύρας».
  • 3ο: Περί της έγκρισης – παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση, συμπλήρωση τευχών και σχεδίων της μελέτης “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας – Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Δ.Ε. Τυρού».
  • 4ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Λεωνιδίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού οδικού άξονα και παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» (1ο τμήμα).
  • 5ο: Περί της έγκρισης της υπ’ αριθμό 70/2022 (ΑΔΑ: 62ΡΨΟΕ05-ΑΙ5) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  • 6ο: Περί της αποδοχής δωρεάς ενός αυτόματου απινιδωτή από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • 7ο: Περί της αποδοχής δωρεάς πενήντα τριών πινάκων ζωγραφικής ιδιοκτησίας Παναγιώτη Π. Πιτσελά.
  • 8ο: Περί της έγκρισης των 625/2022 (ΑΔΑ: 63Ζ0ΩΚΝ-1ΚΩ), 643/2022 (ΑΔΑ:63ΗΥΩΚΝ-1ΧΕ ) και 645/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΝΤΩΚΝ-ΩΣΚ) αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν μετακινήσεις οχημάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι ο κ. Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μιχαήλ Σωτηρόπουλος

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button