ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Ταμείο Ανάκαμψης – Δήμος Τρίπολης | Η λίστα με τους δρόμους που θα γίνουν έργα στην πόλη και στα χωριά!

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.860.000,00 €. Πρόκειται για χρήματα που εξασφαλίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26 – 04 – 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Υπηρεσίας Δόμησης.

Το “Καλημέρα Αρκαδία” παρουσιάζει τη λίστα με τους δρόμους που θα γίνουν έργα στην Τρίπολη, στη Βλαχέρνα, στη Νεστάνη και στο Λεβίδι. 

tameioanakapmpis 1
tameioanakapmpis 2

Διαβάστε τα σχετικά, ΕΔΩ.

Related Articles

Back to top button