ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τρίπολη | Νέα Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση εγκαινίασε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη

Την Τρίπολη, επισκέθηκε σήμερα η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, αρμόδια για τα θέµατα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων.

Η υφυπουργός εγκαινίασε τη νέα Μονάδα Εγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της “Ξένιος Ζευς”, που βρίσκεται επί της οδού Ναυπλίου 10.

Η Μονάδα Εγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση συνιστά µία πλήρη, πολυδιάστατη, πολυεπίπεδη, εξωστρεφή και κοινοτικἀ προσανατολισμένη κλινικἡ προσέγγιση, µε σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξἑλιξή τους και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των νέων ασθενών και την ένταξη και επάνοδὀ τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Related Articles

Back to top button