ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΕΛΛΑΔΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες»

Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» μεταξύ του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη και του αναδόχου του έργου κ. Γεώργιου Δήμα.

Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 50.000,00€ και κατόπιν της έκπτωσης του αναδόχου συμβασιοποίηθηκε με το ποσό των 48.505,60€. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών» και η προθεσμία περαίωσής του είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόκειται για εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων δημοτικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Κοινότητες Ωριάς, Νέας Χώρας, Ελάτου, Καράτουλας και Περδικόβρυσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Όλες οι θέσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες, βρίσκονται εντός ορίων οικισμού. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν και προτάθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης προχωράμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τις ορεινές Κοινότητες του Δήμου μας. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της  καθημερινότητας των δημοτών μας. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και να πετυχαίνουμε σταδιακά όλους τους στόχους μας που οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο».  

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button