ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

11 προσλήψεις από τη ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ειδικότητες:

  • ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός – 1 θέση
  • ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός – 2 θέσεις
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 2 θέσεις
  • ΔΕ Μηχανοτεχνίτης εγκαταστάσεων – 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών έργων – 1 θέση
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός σταθμών – 1 θέση
  • ΔΕ Μάγειρας – 1 θέση
  • ΔΕ Τραπεζοκόμος – 1 θέση
  • ΥΕ Καθαριστών – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: infoahsmega5@dei.gr

Κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

– ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ,

ΠΗΓΗ: anagnostis.org

Related Articles

Back to top button