ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Tο κλειστό γυμναστήριο Άστρους θα μετατραπεί σε ένα αθλητικό κέντρο χαμηλής κατανάλωσης!

Σε άλλη μια διακήρυξη έργου προχωράει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Αφορά το έργο με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους», προϋπολογισμού 330.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.24%.

Το έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80% μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους. Το κτήριο, συνολικού εμβαδού 904.70τ.μ., κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε, σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ και θεωρείται ενεργειακά μη αποδοτικό. Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, με κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης και ανάκτηση ενέργειας εξαερισμού, την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, την εγκατάσταση νέου συστήματος ζεστού νερού χρήσης με λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης, ηλιακούς συλλέκτες και νέο δοχείο αποθήκευσης και σύστημα ελέγχου και την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, με σύνδεση στο δίκτυο με συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας (Net-metering). Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β+, έχοντας επιτύχει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 66,2% και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 67,4%.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης το κλειστό γυμναστήριο Άστρους θα μετατραπεί σε ένα αθλητικό κέντρο χαμηλής κατανάλωσης, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας του και παράλληλα με την εγκατάσταση του κλιματισμού θα βελτιωθεί το εσωτερικό κλίμα, προς όφελος των αθλητών και των θεατών. Στόχος του έργου είναι η επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και να έχουμε ένα κτίριο πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Παράλληλα με το έργο της διαμόρφωσης του χώρου εισόδου κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής προστασίας του οποίου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την υπογραφή της σύμβασης αναβαθμίζεται σημαντικά τόσο αισθητικά όσο και περιβαλλοντικά το μοναδικό κλειστό γήπεδο που διαθέτουμε στον Δήμο μας. Με τις συνεχείς μικρές παρεμβάσεις αλλά και με τα μεγάλα έργα που υλοποιούμε συνεχίζουμε την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Βήμα βήμα προχωράμε στην επίτευξη των στόχων που είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή».

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button